Nieuws over contracten en tarieven 2024

Met ingang van 1 januari 2024 kies ik er voor om geen nieuwe contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.
Met  DSW en ONVZ (inclusief de onderliggende labels) lopen de contracten komend jaar nog door.

Suppen op de Rietplas

Waarom?
De zorg is momenteel behoorlijk in beweging. Als zorgverlener met een klein bedrijf kost het steeds meer tijd en energie om de regelgeving en de administratie zoals die door de zorgverzekeraars wordt voorgeschreven te kunnen volgen.
Als ‘eenpitter’ wil ik vooral tijd nemen voor het behandelen van patiënten.
Vanwege de administratieve en praktische eisen van de zorgverzekeraars en het financiële plaatje heb ik besloten om geen nieuwe contracten meer met zorgverzekeraars af te sluiten.

Kwaliteit!
Wat mijn beroepsvaardigheid betreft verandert er niets. Ik blijf ingeschreven in het BIG-register en het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.

Wat betekent dit concreet voor jou als klant van de praktijk?
Dit betekent concreet dat je vanaf 1 januari zelf je behandeling betaalt en achteraf declareert bij je zorgverzekeraar voor een vergoeding. Tenzij je verzekerd bent bij een van de bovengenoemde zorgverzekeraars.
De fysiotherapie vergoeding bij een fysiotherapeut die niet-gecontracteerd werkt verloopt anders dan bij een fysiotherapeut die met contracten werkt. Meestal krijg je ca. 75% van de behandeling bij een niet- gecontracteerde zorgverlener vergoedt. Let wel op dat dit percentage berekend wordt over het bedrag dat de zorgverzekeraar een fysiotherapeut met contract uitbetaald. Niet het bedrag wat de fysiotherapeut aan jou doorberekend. De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg door zorgverzekeraars bedraagt dus een vast percentage van het gecontracteerde tarief.

Voorbeeld:
Fysiotherapeute Geraldine Otter kiest ervoor om geen contract af te sluiten met zorgverzekeraars. Paul laat zich behandelen bij Geraldine en heeft een verzekering die 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief dekt.
• Tarief Geraldine : €39,50 per behandeling
• Gemiddeld gecontracteerde tarief: €35,00 per behandeling
Paul krijgt van zijn verzekeraar 75 procent van €35,00 euro vergoed: 0,75 x 35,0 = €26,25.
Kortom Paul moet zelf € 39,50 – €26,25 = €13,25 bijbetalen.

Geraldine lopopt door de bergen


Let op : Kijk of vraag bij je verzekeraar na hoe zij omgaan met niet-gecontracteerde zorg. Het bedrag dat je terug krijgt verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het type polis dat je hebt afgesloten. In ieder geval is in bijna alle gevallen een aanvullende verzekering voor fysiotherapie noodzakelijk om een percentage van het behandel bedrag terug te krijgen.