Hoe zit het met u?

Het is nu al een paar jaar een actueel onderwerp; langdurig zitten, zonder onderbrekingen, is niet goed voor de gezondheid. “Zitten is het nieuwe roken” is een veelgebruikte uitspraak, waarmee de ernst van de situatie duidelijk wordt. Met een meer wetenschappelijk woord wordt dit ook wel sedentair gedrag genoemd. Sedentair gedrag is gedrag met een erg laag energieverbruik. Voorbeelden van sedentair gedrag zijn televisiekijken, computeren, zitten op school of het werk. Steeds meer onderzoeken laten zien dat sedentair gedrag nadelig  is voor de gezondheid.

Tijdens zittend gedrag -zoals tv kijken, beeldschermwerk en -vermaak, verbruikt het lichaam bijna geen calorieën.  Het energieverbruik komt dan amper boven het rustmetabolisme (energieverbruik in rust) uit. Ter vergelijking: als je jogt verbruikt het lichaam zeven keer zoveel energie als in rust en bij hardlopen 23 keer zoveel.

In mijn praktijk komen regelmatig mensen met nek, schouder –en rugklachten die mede veroorzaakt of onderhouden worden door langdurig zitten. Minder zitten en meer bewegen is dan goed om deze lokale klachten te voorkomen of te verminderen. Minder zitten is ook goed om ‘gevaren van zitten’ zoals een grotere kans op hart- en vaatziekten en op diabetes type II (‘suikerziekte’) terug te dringen.  Hoe kan minder zitten de kans op hart- en vaatziekten of diabetes verkleinen? In het volgende filmpje wordt dit goed weergegeven:

Filmpje over minder zitten en de kans op hart- en vaatziekten

Minder zitten en meer sporten is goed om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen. Maar kan sporten de ‘schade’ door langdurig zitten ook teniet doen? Ja, dat kan, maar dan moet je wel veel langer sporten of matig intensief bewegen dan de huidige norm van 150 minuten per week. Volgens recent onderzoek  zorgt elke dag 60 tot 75 minuten sporten of matig intensief bewegen (ook  stevig doorlopen, fietsen) er voor dat meer dan 8 uur per dag zitten niet tot een hoger overlijdensrisico leidt (in vergelijking met minder dan 4 uur per dag zitten). Dus ben je een ‘veel-zitter’ en wil of kun je geen 60 minuten per dag sporten, dan zit er niks anders op dan minder gaan zitten.

Minder zittend werken is heel effectief. Steeds meer bedrijven pakken dit thema op bijvoorbeeld door het aanschaffen van meer dynamisch meubilair. Dynamisch kantoormeubilair maakt bewegen tijdens het uitvoeren van kantoortaken mogelijk. Zit-statafels kunnen bijvoorbeeld de afwisseling tussen zitten en staan gemakkelijker maken. Stimuleren van staand vergaderen en het inlassen van beweegmomentjes zijn ook mogelijkheden om langdurig zitten te doorbreken.

Zit ik niet teveel stil? Het is goed om jezelf deze vraag geregeld te stellen. Minder zitten en meer bewegen zijn voorwaarden voor je dagelijks functioneren. Zoek hierin de beste balans voor jezelf.